۲۳ روستای روانسر نیازمند آبرسانی سیار است – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهانسعدی مصطفی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به کاهش چشمگیر و یا خشک شدن بعضی از منابع آبی در حال حاضر ۲۳ روستای روانسر به آبرسانی سیار نیاز دارند و در این راستا استقرار ۲ تانکر آبرسانی به ظرفیت ۱۴ هزار لیتر را درخواست داریم.

وی افزود: یک هزار و ۱۷۰ هکتار باغ دیم و ۸۰۰ هکتار باغ آبی در شهرستان روانسر وجود دارد که برای جلوگیری از خشک شدن این باغات باید اقدامات کوتاه مدت و بلند مدت در دستور کار قرار بگیرد.

فرماندار روانسر تصریح کرد: در اقدامات کوتاه مدت تأمین ۲۰ کیلومتر لوله با اعتبار ۶۰ میلیارد ریال برای آبیاری ۶۰۰ هکتار از باغات، تأمین ۲۰ میلیارد ریال اعتبار برای آبرسانی سیار به ۵۰۰ هکتار دیگر از باغات شهرستان و خرید و نصب ۲۰ تانکر ۱۰ هزار لیتری با اعتبار ۲۰ میلیارد ریال از جمله پیشنهادهای شهرستان روانسر است.

مصطفی زاده بیان کرد: احداث استخر ذخیره ۲ هزار متر مکعبی و احداث ایستگاه پمپاژ خشکه رود از جمله اقداماتی است که باید در بلند مدت انجام شود.

دیدگاهتان را بنویسید