نحوه مدیریت پرخوری در شب – Beaupre Coaching کاهش وزن و تمرینات زندگی

نحوه مدیریت پرخوری در شب - Beaupre Coaching کاهش وزن و تمرینات زندگی

مهمترین نکته در اینجا این است که بدانید پرخوری شما می تواند بر اساس عادت ایجاد شود. عادات ناشی از افکار ناخودآگاه شما هستند. در تجربه من در کار با صدها زن که در حال کاهش وزن هستند ، قدرت اراده ابزار اشتباهی برای رسیدن به افکار ناخودآگاه شما است که دائما عادات و خواسته … ادامه

یک سterال بهتر برای موفقیت در کاهش وزن – تمرینات آموزشی کاهش وزن و مربیگری بوپر

یک سterال بهتر برای موفقیت در کاهش وزن - تمرینات آموزشی کاهش وزن و مربیگری بوپر

تغییر اساسی که من در زندگی خود ایجاد کرده ام ، این است که پس از سالها احساس چسبندگی و ناراحتی از بدن و غذایم ، از من کمک می کند تا در وزن طبیعی خود زندگی کنم؟ یک تغییر کلیدی این است که من هر روز از خودم س questionsالات قوی و قدرتمندی می … ادامه