چگونه با در نظر گرفتن تغذیه شام ​​بخوریم

چگونه با در نظر گرفتن تغذیه شام ​​بخوریم

من قبلاً در رستوران خاصی کار می کردم … که بدون نام باقی می ماند. نه به خاطر حفاظت آنها ، بلکه به دلیل اینکه تجربه آنقدر وحشتناک بود که فکر می کنم ذکر نام آنها امروز می تواند صبح بخیر مرا خراب کند. من یک سرور بودم – حتی به عنوان یکی از بهترین … ادامه

آیا واقعا می توان به برچسب های مواد غذایی اعتماد کرد؟

آیا واقعا می توان به برچسب های مواد غذایی اعتماد کرد؟

خوشبختانه شما تصمیم گرفته اید که در چالش شمارش کالری BGG2WL شرکت کنید. شما برچسب های تغذیه خود را می خوانید. قسمت های خود را اندازه بگیرید. ما عادات خود را تغییر نمی دهیم ، فقط سعی می کنیم تصور خوبی از آنچه عادات فعلی ما برای اهدافمان انجام می دهند ، بدست آوریم. به … ادامه