چمران: تمام دوربین‌های پایتخت فعال است
بی‌تردید ایمن‌سازی ساختمان‌های ناایمن باید محقق شود. امیدواریم این مسئله با سرعت جدی پیگیری شود البته اقداماتی در حوزه ارسال اخطار برای ساختمان‌های ناایمن انجام شده ولی در مجموع امیدواریم در یک زمان‌بندی مناسب و با پیگیری این موضوع، ساختمان‌های ناایمن تهران ایمن‌سازی شود.

دیدگاهتان را بنویسید