واکنش وزارت خارجه به قطعنامه احتمالی شورای حکام علیه ایران: رد پای رژیم جعلی صهیونیستی در آن وجود دارد/ پاسخ متناسب خواهیم داد
بانیان این قطعنامه باید بدانند هر چقدر هم این قطعنامه را شکلی معرفی کنند از نظر ما مردود است و از همه اعضای شورای حکام خواستیم مراقب نیات رژیم صهیونیستی و بانیان قطعنامه باشند و به این قطعنامه رای منفی بدهند تا پنجره‌ای که ایران برای دیپلماسی ایجاد کرده در مسیر خودش باز بماند.

دیدگاهتان را بنویسید