صدام و جن گیرهایش
رئیس اداره استخبارات [اطلاعات] عراق در زمان حکومت صدام حسین: در ماه می ۱۹۸۶ (اردیبهشت ۱۳۶۵) با حمله نیروهای ایرانی به نیروهای ما در منطقه مهران، نبرد متوسطی روی دارد. ایرانی‌ها به اهداف ساده‌ای دست پیدا کردند ولی موجبات آزردگی ما را فراهم آوردند. زیرا این عملیات پس از گذشت مدت کوتاهی از نبردهای خونین سقوط فاو عملی شد.

دیدگاهتان را بنویسید