دیدار سرپرست وزارت آموزش و پرورش در اداره آموزش و پرورش شهر کرچک


علیرضا کاظمی ، سرپرست وزارت آموزش و پرورش با نمایندگان شهر کرچک دیدار کرد تا در مورد مسائل مربوط به آموزش و پرورش در اتاق وزن اداره آموزش و پرورش شهر کرچک بحث و تبادل نظر شود.

دیدگاهتان را بنویسید