تجمع علیه انتخابات سوارکاری مقابل وزارت ورزش (+عکس)
علت این تجمع از سوی معترضان، عدم رعایت عدالت انتخاباتی برای تمامی نامزدها، رسیدگی به تخلفات احتمالی این فدراسیون در طول ۸ سال گذشته، به نتیجه رسیدن تحقیق و تفحص از عملکرد فدراسیون سوارکاری از سوی مجلس و رسیدگی به عملکرد رییس فدراسیون سوارکاری عنوان شده است.

دیدگاهتان را بنویسید