برق ۲ وزارتخانه و ۱۱ اداره و نهاد قطع شد
شرکت توزیع نیروی برق تهران: در روز جاری برق ۱۳ اداره و نهاد عمومی که به اخطارهای داده شده بی توجه بوده و مصرف برق خود را کاهش ندادند، قطع شد که در این بین ساختمان‌های دو وزارتخانه و تعدادی از بانک‌ها نیز وجود داشت و این هشداری است تا ادارات نسبت به مقوله کاهش مصرف برق و مصوبه هیات وزیران بی‌تفاوت نباشند.

دیدگاهتان را بنویسید