روغن های کتوژنیک روغن های مجاز در رژیم کتوژنیک کدامند؟

انواع روغن ها در رژیم کتوژنیک

رژیم کتوژنیکرژیم غذایی (روغن کتوژنیک) بر اساس چربی زیاد و کربوهیدرات کم است. اما همه چربی ها و روغن ها در این رژیم جایی ندارند و ما می خواهیم از چربی های مفید استفاده کنیم. در این مقاله در مورد انواع روغن ها و تفاوت آنها صحبت خواهیم کرد. بهترین روغن های آشپزی در کتو: … ادامه

روغن Mct روغن MCT چیست؟

روغن mct چیست

MKT یک نوع چربی اشباع شده است که طی آن طول مولکولهای کربن کاهش می یابد تا به راحتی جذب بدن شود و همانطور که از نامش پیداست بر طول زنجیره کربن تأکید می کند. روغن ها بر اساس تعداد کربن زنجیره ای خود تقسیم می شوند. روغن های کربن بالا بین 13 تا 21 … ادامه