گشت ارشاد و برخورد با زنان؛ آش‌های نخورده و دهان‌های سوخته!/ جفا به دو لباس
این یادداشت ناظر به دو منظری است که کمتر به آنها پرداخته می‌شود. این که رویکرد اخیر و تشدید برخوردها یا دست کم تهدیدها جفا در حق دو قشر هم هست که شاید افکار عمومی تصور کند خود در متن و بطن داستان‌اند. گروه اول کثیری از خانم‌های چادری که این پوشش را فارغ از اجباری بودن یا نبودن حجاب و حسب علاقه یا سنت برگزیده‌اند و هیچ نقشی در سخت‌گیری بر زنان دیگر ندارند و گروه دوم نیروهای پلیس که در بخش‌های دیگر در حال خدمت رسانی‌اند و گاه جان بر سر آن فدا می‌کنند اما آنها هم به خاطر برخوردهای حجابی قضاوت می‌شوند…

دیدگاهتان را بنویسید