کلرشویی ادعایی در برخی واحدها مورد تایید محیط زیست نیست


به گزارش خبرگزاری فارس از زنجان، انتشار مطالب و فیلم‌هایی در مورد میزان کلر موجود در خاک‌های مورد استفاده در صنایع روی از یک طرف و همچنین وجود حرف و حدیث در مورد عدم استفاده از تکنولوژی برای مهار این مشکل که از خطرات زیست محیطی محسوب می‌شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان متولی اصلی صدور مجوز فعالیت‌های صنعتی، کل مسئله را یک موضوع زیست محیطی می‌داند.

ناصر فغفوری در گفت‌و‌گو با فارس با بیان اینکه برخی از خاک‌های وارداتی و همچنین داخل کشور دارای کلر هستند، اظهار کرد: این موضوع مربوط به محیط زیست است و کلرشویی نیازی به اخذ مجوز از سازمان صمت ندارد، چرا که کار مربوط به فرآیند کیک‌شویی محسوب می‌شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان تغییر فرآیند را در کلرشویی یادآور شد و تصریح کرد: نظر کارشناسی در این مورد باید توسط محیط زیست ارائه شود و از نظر محیط زیست در حال حاضر تکنولوژی که کلرشویی را به صورت کامل انجام دهد و در واقع کلر موجود در خاک را به صورت نمک خارج کند، وجود ندارد.

وی با تاکید بر اینکه برخی از واحدها ادعای کلرشویی را مطرح می‌کنند، افزود: در حال حاضر طی شدن کامل این روند توسط محیط زیست مورد تایید قرار نگرفته است.

فغفوری با تاکید بر حساس بودن ورود آب‌های دارای کلر به شبکه‌های آبی ادامه داد: سه یا چهار واحد ادعای کلرشویی را دارند، اما چون فرآیند مورد نظر یک فرآیند زیست محیطی به شمار می‌رود سازمان صمت به آن ورود نمی‌کند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان با تاکید بر همراهی محیط زیست برای پیدا کردن یک راه‌کار قانونی و قابل قبول برای حل مشکل افزود: محیط زیست به جد دنبال حل این موضوع ابتدا به صورت پایلوت و سپس تعمیم آن به دیگر واحدها در بحث کلرشویی است.

وی تاکید: در مورد احصای سایر فلزات هم سازمان صمت در حال همکاری با محیط زیست، برای عملی کردن مصوبه قانونی به حداقل رساندن خروجی پسماندها در واحدهای تولیدی است.

انتهای پیام/۷۳۰۰۴
این مطلب را برای صفحه اول پیشنهاد کنید

دیدگاهتان را بنویسید