ما شما را در مراحل بهبود رابطه خود با غذا راهنمایی می کنیم و به شما می آموزیم که چگونه یک رابطه جدید ایجاد کنید که رشد ، ثبات و حمایت را ایجاد کند.

شما می توانید کارگاه آموزشی رایگان ما را تماشا کنید تا بیاموزید که چگونه با انتخاب های غذایی خود تعادل بیشتری داشته باشید تا از وسواس خود در مورد غذا و رژیم ها رهایی یابید ، وزن متعادل داشته باشید و رابطه مثبتی با غذا و بدن خود برقرار کنید.