چرا آیت‌الله صانعی مرجعی متفاوت بود؟هرچند به دلیل فتاوای “متفاوت” مانند: افزایش سن تکلیف دختران به ۱۳ سال، برابری دیه زن و مرد و مسلمان و غیر مسلمان، محدودیت شدید در ازدواج مجدد و متعه برای مردان و افزایش کاربری عقل در استنباطات فقهی بیشتر شناخته می‌شد و واکنش‌های انتقادی و تندی‌ها و بی مهری‌ها را به‌جان می‌خرید اما نزد نو‌اندیشان و روشن‌فکران و در چشم مردمان بصیر، فقیهی تحول‌گرا، مردم‌دار، نواندیش و البته ” شجاع ” جلوه می‌کرد.

دیدگاهتان را بنویسید