پیش‌بینی عود سرطان تنها با انجام یک آزمایش
نتایج یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که یک آزمایش تحقیقاتی(research test) جدید این پتانسیل را دارد که پیش‌بینی کند کدام یک از بیمارانی که با روش‌های ایمنی درمانی تحت درمان قرار گرفته‌اند احتمال دارد پس از درمان، مجددا سرطان آنها عود کند و یا عوارض جانبی شدیدی را تجربه کنند.

دیدگاهتان را بنویسید