وزارت کشور: با متخلفان سفر اربعین برخورد می شود
معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور: از موکب داران به خاطر مشکلی که مرزداری عراق ایجاد کردند، عذرخواهی میکنم. ما شبانه روزی پیگیری کردیم تا مشکل آنها برطرف شود البته نگران ادامه مشکلات برای موکب داران هستیم. پیشنهاد ما این است که وزیر کشور به بغداد رفته و با وزیر کشور عراق دیدار کند.

دیدگاهتان را بنویسید