همسر انسیه خزعلی: پسرم به کاربران ایرانی خدمات وی‌پی‌ان ارائه نکرده/شرکت پسرم بازارهای خارجی را هدف قرار داده
همسر معاون رئیس جمهور گفت: شرکت حمیدرضا از ابتدای تأسیس، بازار کشورهای خارجی را مورد هدف قرار داده و هیچ فعالیتی در بازار ایران نداشته است. ماهیت اصلی وی پی ان برای حفظ حریم شخصی آنلاین افراد می‌باشد و کاربرد اصلی آن در دنیا بهره‌جویی به مثابه «فیلترشکن» نیست.

دیدگاهتان را بنویسید