محققان: انسان‌ها می‌توانند مانند خفاش، پژواک‌یابی را یاد بگیرند
شرکت‌کنندگان در آزمایش به لحاظ توانایی خود در پژواک‌یابی عملکردی مشابه کسانی داشتند که سال‌ها از این مهارت استفاده کرده‌اند. بدین‌ترتیب، به نظر می‌رسد، انسان‌ها را هم می‌توان با اندکی چشم‌پوشی در فهرست‌ حیوانات دارای مهارت پژواک‌یابی قرار داد.

دیدگاهتان را بنویسید