سید محمود دعایی؛ با دوستان مروت، با دشمنان مدارا
رابطۀ دوستانۀ سید محمود دعایی با طیف‌های گوناگون فکری و سیاسی از او سیاست‌مداری متفاوت ساخته بود که در عین تعلق کامل به نظام و انقلاب تا جایی که می‌تواند به دیگران هم مجال بدهد یا دست کم سخن‌شان را بشنود و حداقل در مراسم ترحیم آنان شرکت کند. کسانی که او را نمی‌شناختند نیز از روی لباس با روحانی‌یی رو به رو بودند که حال و هوای دیگری دارد. این یادداشت برخی از ویژگی‌های مدیر فقید مؤسسۀ اطلاعات را بر می‌شمرد. او که می‌کوشید به قدر وسع و توان خود اندوهی بزداید نه آن که غمی بیفزاید…

دیدگاهتان را بنویسید