سردبیر همشهری: مخالفت با "حجاب اجباری و گشت ارشاد" مثل مخالفت با "دستگیری دزد و قاتل" است
اول از حذف گشت‌ ارشاد حرف می‌زنند، بعد بلافاصله کارزار مخالفت با قانون حجاب کلید می‌خورد. همان کسانی که سال‌هاست به‌دنبال تحریم مردم ایران هستند خوب می‌دانند که اگر دیوار اول این دومینو فرو بریزد، دیوارهای بعدی مثل آب خوردن روی سر مردم آوار می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید