زیان ۷۸۰ میلیارد تومانی ۶ شرکت نفتی/ سرنوشت بودجه ۲۷ میلیارد دلاری صنعت نفتزیان ۷۸۰ میلیارد تومانی ۶ شرکت نفتی/ سرنوشت بودجه ۲۷ میلیارد دلاری صنعت نفت – تجارت‌نیوزدیدگاهتان را بنویسید