رییس هلال احمر درباره متروپل: در زیرزمین جسدی بود که ستون از بین آن رد شده بود/ افرادی که شعارهای نابجا می دادند آبادانی نبودند
پیرحسین کولیوند: چرا یک ساختمان به این عظمت ساخته می شود اما هنوز کامل نشده و بخشی از آن فعال است؟ چرا کارگران و ساختمان های اطراف آن بیمه نیستند؟ چرا اجازه فعالیت می دهیم؟ وقتی یک ساختمانی نیمه کاره است چطور باید آزمایشگاه پزشکی در آن فعال باشد؟ به نظر من نظام مهندسی باید فکری برای این موارد کند.

دیدگاهتان را بنویسید