دانشمندان: به رویای اینترنت کوانتومی نزدیک می‌شویم
دانشمندان می‌گویند دستاورد آن‌ها گام مهمی در زمینه محقق‌سازی اینترنت کوانتومی است. پژوهش حاضر نشان می‌دهد که دستیابی به این اینترنت ایمن و سریع از طریق زیرساخت‌های فیبر نوری موجود ممکن است. نتایج تحقیق حاضر در مجله Nature منتشر شده است.

دیدگاهتان را بنویسید