خطر ۸ برابری ابتلا به دو زیرسویه امیکرون
گزارش‌ها از افزایش درگیری شهرها با کرونا حکایت دارد. احسان مصطفوی، اپیدمیولوژیست و عضو هیأت علمی انستیتو پاستور، به همین موضوع اشاره می‌کند و می‌گوید که تا خرداد زیرسویه BA2 ویروس غالب در کشور بود اما از اوایل تیر، زیرسویه BA5 جایگزین شد؛ سویه‌ای که سرایت‌پذیری بالا و نشانه‌های بالینی خفیف‌تر از ویژگی‌های آن است.

دیدگاهتان را بنویسید