حضور پدر مهسا امینی و وکلای او در جلسه پزشکی قانونی
وکیل مدافع خانواده مهسا امینی: مطابق سوالاتی که ما از  پزشکان متعدد هم جراحان مغز و اعصاب و قلب و پزشکان داخلی  کرده بودیم و نیز با توجه به عکسی که  قبل از  فوت مهسا در رسانه ها منتشر شده بود و نشان می داد گوش او  خونریزی کرده، اعلام کردیم که با توجه به آن عکس و شواهد موضوع  حکایت از این دارد که حادثه ورود ضربه بوده است و به هیچ وجه اظهاراتی که پزشکان گفتند درست نبود.

دیدگاهتان را بنویسید