تنها ۳۰ درصد از مردم ایران در سال ۱۴۰۰ به مسافرت رفتند – تجارت‌نیوزتنها ۳۰ درصد از مردم ایران در سال ۱۴۰۰ به مسافرت رفتند – تجارت‌نیوز