تمدید زمان انتخاب رشته کنکور سراسری
تسهیلاتی فراهم شده است که صرفاً داوطلبان مذکور بتوانند از تاریخ ۱۵ تا ۱۷ شهریور با مراجعه به درگاه اطلاع رسانی این سازمان به آدرس: www.sanjesh.org و لینک مربوط به انتخاب رشته آزمون مذکور، با رعایت شرایط ذیل نسبت به تکمیل فرم انتخاب رشته های تحصیلی خود اقدام کنند.

دیدگاهتان را بنویسید