تفاهم‌نامه‌ای برای ارتقای موزه ملی تاریخ طبیعی – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس تفاهم نامه منعقده با توجه به نقش موزه‌های تاریخ طبیعی در آموزش و معرفی تنوع زیستی کشور به مخاطبین بویژه کودکان و نوجوانان، طرفین متعهد شدند تا در راستای استفاده بهینه از این ظرفیت تعامل و همکاری نموده و با غنی سازی و تجهیز موزه، امکان حفظ نمونه‌های ارزشمند آن و بهره برداری بیشتر را فراهم کنند.

حسن اکبری معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی گفت: هدف از انعقاد این تفاهمنامه بهره‌برداری از منابع و ظرفیت‌های طرفین برای توسعه کمّی و کیفی موزه ملی تاریخ طبیعی و تنوع‌زیستی کشور در کنار بهره‌مندی از ظرفیت، توانمندی، منابع و تجارب طرفین در راستای آموزش و ارتقا فرهنگ و دانش محیط‌زیست و تنوع‌زیستی و نیز حفاظت از گنجینه ارزشمند موزه ملی تاریخ طبیعی با هدف معرفی تنوع-زیستی به مخاطبین داخلی و خارجی است.

سجاد انجم شعاع مدیرعامل صندوق ملی محیط زیست نیز با اشاره به اختیارات صندوق در حوزه آموزش و فرهنگسازی محیط زیست وتنوع زیستی که در اساسنامه آن مقرر شده است زمینه‌های همکاری صندوق با موزه ملی تاریخ طبیعی را در راستای تکمیل و رفع نواقص موزه‌ها با هدف ایجاد شرایط فیزیکی مناسب برای حفاظت از نمونه‌های ارزشمند موزه و همکاری و مساعدت برای بازطراحی و اجرای مفهومی موزه‌ها و محیط پیرامونی با هدف معرفی غنای ارزشمند تنوع‌زیستی کشور و نیز ایجاد بستر مناسب مکانی، صوتی و تصویری جهت ارائه آموزش‌های محیط‌زیستی به مخاطبین و به کارگیری روش‌های نوین موزه‌داری مجازی برای توسعه ضریب نفوذ آموزش‌های لازم در سطح جامعه برشمرد.

محمد مدادی مدیرکل دفتر موزه ملی تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی نیزبا اشاره به مشکلات موجود در موزه‌های کشور به لحاظ تأمین منابع مالی مورد نیاز و مسائل انباشته شده طی سالیان متمادی به دلیل عدم توجه جدی به اهمیت و جایگاه موزه ملی تاریخ طبیعی گفت: خوشبختانه با پیگیری‌های به عمل آمده و حمایت‌های ویژه ریاست محترم سازمان زمینه همکاری صندوق محیط زیست برای حفظ ذخایر ارزشمند موزه فراهم شده است و جا دارد از مدیر عامل محترم صندوق به دلیل توجه ویژه به این امر تشکر نمایم.

وی راه حل بلند مدت حل مشکلات مدیریتی موزه‌ها را استفاده از پتانسیل بخش غیر دولتی و مشارکت در مدیریت و بهره برداری بخش نمایشگاهی موزه دانست و گفت با جدیت پیگیر ایجاد بستر قانونی برای انجام این امر هستیم و امیدواریم هر چه سریع‌تر این امکان فراهم شود تا توان مدیریتی و کارشناسی مجموعه متمرکز در امور حاکمیتی و بخش مخازن علمی و ذخایر ژنتیکی کشور شود

شایان ذکر است این تفاهم نامه با امضای سه جانبه حسن اکبری معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی، سجادانجم شعاع مدیر عامل و نایب رئیس هیأت مدیره صندوق و مریم احمدی رئیس هیأت مدیره صندوق در محل صندوق ملی محیط زیست منعقد و مبادله شد.

دیدگاهتان را بنویسید