تعریف جدید انسیه خزعلی از پاکدامنی/ تشویق زنان قربانی تجاوز جنسی به خودکشی در توئیت معاون رئیس جمهور ایران! (فیلم)
شلیر رسولی که هنگام تجاوز خودش را از ساختمانی به بیرون پرتاب کرد نه برای شرافت که برای حفظ آبرو خودش را کشت. در عوض معاون رئیس جمهور در امور زنان به جای آن‌که به متجاوز معترض شود، در توییتی این کار شلیر رسولی را تایید و تحسین کرد و آن را نشانه پاکدامنی دانست.

دیدگاهتان را بنویسید