تجلیل از گروههای برتر برای تشویق فعالیتها و درسهای تفکر و شیوه زندگی در استان بوشهرتجلیل از گروه های برتر برای تشویق فعالیت ها و درس تفکر و شیوه آموزش در استان بوشهر در مرکز امام خمینی (ره) بوشهر برگزار شد.

دیدگاهتان را بنویسید