بیانیه ستاد امربه معروف و نهی از منکر در مورد تجمع نوجوانان در شیراز: برخی بی بندوباری را جزئی از آزادی و نشانه تمدن و تجدد می دانند
بی توجهی و کوچک انگاری این هجمه فرهنگی درمورد حجاب بزرگ ترین و مقدس ترین زبان بین المللی زنان مسلمان، در سومین حرم اهل بیت(علیهم السلام) شهر شیراز، خیانتی بزرگ به زن، حرمت، اقتدار و شخصیت اوست و می تواند آثار جبران ناپذیری را در کوتاه مدت بر جامعه بگذارد.

دیدگاهتان را بنویسید