ببینید| گروگان‌گیری در بانک «لبنان والمهجر» بیروت
افراد مسلح با ورود به بانک «لبنان والمهجر» بیروت، چند کارمند آن را گروگان گرفته‌اند و تهدید کرده‌اند اگر پول خود را دریافت نکنند، خود و کارمندان بانک را به آتش خواهند کشید. رسانه‌های لبنانی می‌گویند این افراد، تعدادی از سپرده‌گذاران هستند که بانک تمام پول آن‌ها را در اختیارشان قرار نمی‌دهد. حدود یک ماه پیش هم اتفاقی مشابه در بانک «فدرال» بیروت رخ داده بود. منبع: فارس

دیدگاهتان را بنویسید