ببینید | پاسخ قوه قضاییه به یک ابهام درباره سوابق مهدی تاج
علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: “درخواست استعلام سوابق نامزدهای فدراسیون فوتبال که در تاریخ ۱ شهریور در فدراسیون فوتبال تنظیم شده بود، در تاریخ ۲ شهریور به دادستانی تهران واصل شد و به محض وصول این استعلام در همان روز ۲ شهریور، سوابق این افراد در اختیار مرجع استعلام گیرنده قرار گرفت.”

دیدگاهتان را بنویسید