ببینید | مدودف درباره جنگ اوکراین: سواران آخرالزمان در راهند؛ تمام امیدمان به خداست
سخنان عحیب دیمیتری مدودف، معاون شورای امنیت روسیه : «اینها پیش‌بینی نیست. این چیزی است که در حال حاضر اتفاق افتاده است. می‌توان با این موضوع متفاوت برخورد کرد، اما می‌توانیم فرض کنیم که سواران آخرالزمان در حال حاضر در راه هستند و تمام امید فقط به خداوند است.»/اخبار سوریه

دیدگاهتان را بنویسید