ببینید | فخرفروشی با باغ وحش‌های شخصی در ایران
اوایل اردیبهشت بود که حضور یک قلاده پلنگ در خیابان‌های قائمشهر به سرعت به صدر اخبار آمد؛ پلنگی که محیط‌زیست و آتش نشانی کوچه به کوچه دنبالش کردند ولی در آخر، شانس زنده ماندن نداشت و به علت نبود تفنگ بیهوشی، به جای زنده‌گیری با دو گلوله جنگی کشته شد.

دیدگاهتان را بنویسید