ببینید| صحبت‌های سعید روستایی درباره تحریم‌های غرب علیه ایران در جشنواره مونیخسعید روستایی در جشنواره مونیخ گفت: می‌شود از مشکلاتی که تحریم‌های غرب برای مردم ایران به‌وجود آورده یک سریال ساخت.گرانی‌های ناشی از تحریم خیلی فشار به مردم آورد و محدود به مسایل اقتصادی هم نبود و تا دارو پیش رفته بود. هیچ کشوری حاضر نبود به ما دارو بدهد. تاوان تحریم را مردم پس دادند و این موضوع همچنان ادامه دارد.

دیدگاهتان را بنویسید