ببینید| الهام چرخنده: به ولای علی برای دختران ۴ ساله اجرا می کردم/ حرکات نمایشی داشتم و گل به خودی خوردیم
امپراطوری رسانه در زمان صدر اسلام به گونه‌ای فعالیت میکرد که ابن ملجم که حافظ قرآن بود دست به قتل امیرالمونین زد و پس از شهادت ایشان این امپراطوری رسانه به گونه‌ای عمل کرد که باورشان نمیشد حضرت علی که داماد پیامبر و همسر حضرت زهرا بود ، نماز می خوانده است!

دیدگاهتان را بنویسید