ببینید| احساسات مختلف تا چند ساعت در وجود انسان می‌ماند؟
انسان در طول شبانه روز احساسات مختلفی را تجربه می‌کند. غم، شادی، امید، ناامیدی، خشم، ترس و… از جمله احساسات درونی انسان هستند که هر کدام اثرات مختلفی را بر روح و جسم ما وارد می‌کنند.

در ادامه، یک موشن گرافی درباره زمان ماندگاری اثر احساسات در وجود انسان را مشاهده می‌کنید.

دیدگاهتان را بنویسید