ببینید | آیا می‌دانید مزخرف به عربی و همشیره به ترکی چه معنایی می‌دهند؟
دکتر رحیمی، کارشناس فرهنگستان زبان و ادب فارسی می‌گوید: «واژه‌ای که پیشتر در زبان فارسی وجود داشت و از چند سال قبل با سریال تلویزیونی «دودکش» دوباره بر سر زبان‌ها افتاد، آمپاس بود که از زبان فرانسه وارد زبان فارسی شده است.» دکتر رحیمی در این ویدئو درباره واژگانی می‌گوید که از زبان‌های دیگر به زبان فارسی آمده‌اند و تغییر معنی داده‌اند.

دیدگاهتان را بنویسید