اعزام نخستین کاروان زائران حج تمتع ۱۴۰۱
هزینه ارزی سفر حاجی‌ها در سال ۱۴۰۱ با ارز ۹ هزار تومان محاسبه شد که ابتدا مبلغ آن رقمی بین ۳۴ میلیون و ۳۴۱ هزار تومان تا ۳۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان اعلام شده بود که پس از اعمال افزایش قیمت‌ها در عربستان، هزینه سفر حج از حدود ۳۷ میلیون تومان تا ۴۵ میلیون تومان افزایش یافت.

دیدگاهتان را بنویسید