اعتراض واعظ آشتیانی به رئیس کمیته بدوی انتخاباتی فدراسیون فوتبال – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، متن اعتراض امیررضا واعظ آشتیانی یکی از نامزدهای انتخابات فدراسیون فوتبال از رئیس کمیته بدوی انتخاباتی فدراسیون به شرح زیر است:

«با سلام و تقدیم احترام

به اطلاع می‌رساند جناب آقای فلاحتی رئیس محترم کمیته بدوی انتخاباتی فدراسیون فوتبال در روز دوشنبه مورخ ۲۷ تیرماه ۱۴۰۱ در مصاحبه تلویزیونی در برنامه فوتبال برتر، پیش از صدور رأی کمیته، اظهاراتی را بطور مشخص درباره صلاحیت یکی نامزدهای انتخاباتی، مطرح نموده اند که قویاً ایشان را در وضعیت نقض بیطرفی، ایجاد شائبه تعارض منافع و عدول صریح از اصول بنیادین دادرسی منصفانه قرار می‌دهد، لذا بدینوسیله درخواست خود را مبنی بر لزوم کناره گیری نامبرده از عضویت در کمیته بدوی انتخاباتی جهت رعایت سلامت فرایند انتخابات اعلام می‌دارد.

بدیهی است بر اساس قواعد مسلم حقوقی، هیچ مقام و مرجع رسیدگی قضاوتی، انضباطی و اداری از جمله اعضای کمیته‌های بدوی و استیناف انتخاباتی و اعضای ارکان قضائی فدراسیون فوتبال مجاز نیستند درباره موضوعات و پرونده‌هایی که تحت صلاحیت آنها در جریان رسیدگی است، پیش از صدور رأی اظهارنظر کنند.

فلذا با استناد به بند ۱۰ ماده ۲۰ اساسنامه فدراسیون فوتبال و همچنین ماده ۲ مقررات انتخاباتی که ناظر بر تکلیف رعایت پرهیز از شرایط تعارض منافع در طول فرایند انتخابات نسبت به هر یک از اعضای کمیته انتخاباتی نیز می‌باشد، آقای فلاحتی فاقد صلاحیت لازم جهت حضور در این‌دوره کمیته انتخاباتی فدراسیون فوتبال می‌باشد و لازم است نسبت حضور عضو جایگزین ایشان اقدام گردد.

اشکال فاحش عملکرد رئیس محترم کمیته انتخاباتی تا جایی است که بعنوان یکی از بدیهی‌ترین شرایط قضاوت، هر گونه مشاوره و اظهار نظر قبلی در مورد پرونده، از اسباب جرح داور، عدم صلاحیت قاضی و موارد مشمول رد دادرس بشمار می‌رود و این مهم برای نمونه در بند د ماده ۹۱ قانون آئین دادرسی مدنی و بند ت ماده ۴۲۱ قانون آئین دادرسی کیفری به صراحت آمده است.

همچنین بررسی و اطمینان از عدم وجود ایرادات قانونی نسبت به عضویت آقای گردانی در ترکیب اصلی اعضای کمیته بدوی را مطابق مقررات، تقاضا دارم.

بنا به مراتب فوق، یادآور می‌شود اولاً جناب آقای فلاحتی، صلاحیت قانونی خود برای ادامه عضویت در کمیته بدوی انتخاباتی این دوره از انتخابات، مشارکت در بررسی پرونده کاندیداها و اعلام نظر درباره رأی نهایی برای معرفی نامزدها را نداشته و ضروری است فرد دیگری از اعضای علی البدل جایگزین ایشان شود.

ثانیاً با توجه به اینکه اقدام ایشان نقض جدی و فاحش اساسنامه و مقررات انتخاباتی فدراسیون فوتبال به شمار می‌رود بدینوسیله اعتراض خود را جهت تشکیل پرونده در کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران اعلام داشته و درخواست رسیدگی به موارد تخلفات ارتکاب نامبرده که علاوه بر موارد یاد شده می‌تواند مصداق نقض ماده ۲۶ مقررات انتخاباتی در ارتباط با نقض اصل محرمانگی و رازداری در طول فرایند انتخابات نیز باشد، تقدیم می‌دارم.

بدیهی است حق اینجانب در پیگیری مراتب در کمیته استیناف انتخاباتی و سایر نهادهای رسیدگی و نظارتی، از جمله اعلام مراتب به سازمان بازرسی کل کشور محفوظ خواهد بود.»

دیدگاهتان را بنویسید