اعتراض انجمن صنفی طراحان گرافیک به تغییر نشان ملی "استاندارد" (+تصویر)نگاه و عمل تصمیم‌گیرندگان و مسئولان این امر به هر هدفی که بوده‌است با دستکاری و حذف و اضافه غیرحرفه‌ای جزئیات نه تنها به مقصود دست پیدا نکرده و قطعاً بعدها با مشکلات جدی ساختاری روبرو خواهد شد، بلکه نتیجه آن به هیچ عنوان قابل دفاع نبوده و به وضوح آسیبی جدی را به این نشانه ارزشمند ملی وارد کرده است.

دیدگاهتان را بنویسید