اضافه وزن در مقابل اشتها در طول وزن سالم …: تغذیه


از روی کنجکاوی ، فرض می کنیم 2 نفر از جنس ، قد و غیره هستند. یکی 150 پوند (سالم) و دیگری دارای کمبود کالری است ، و دیگری 180 پوند (ناسالم) وزن دارد و کالری خود را از دست می دهد. در … آیا فردی که 180 پوند وزن دارد به دلیل استفاده از ذخایر چربی خود به عنوان یک لذت ، احساس گرسنگی کمتری می کند؟ چگونه کار خواهد کرد؟

دیدگاهتان را بنویسید