استخدام ۱۰۰ هزار پرستار در دستور کار وزارت بهداشت
معاون فرهنگی دانشجویی وزارت بهداشت : تعرفه گذاری و افزایش پرداخت‌های پرستاران یکی از راهکارهای جبران زحمات این قشر فداکار و انگیزه‌ای برای عدم مهاجرت پرستارها خواهد بود که باید مورد توجه سازمان برنامه و بودجه قرار گیرد تا در این زمینه اعتبارات مطلوبی را در نظر بگیرد.

دیدگاهتان را بنویسید