ارزیابی فرمانده‌کل سپاه از علت «کندی حرکت روس‌ها در جنگ اوکراین»
اگر شما متکی بر نقاط منفصل ساکن باشید همان روزهای اول جنگ قدرت پشتیبانی را از دست می‌دهید، بنابراین امروز همه ارتش‌ها آماد توزیعی را در دستورکار خود قرار می‌دهند. مفهوم این الگو آن است که ما نیازمند تحرک هستیم لذا چالاکی و تحرک در سامانه‌های آمادی مد نظر است.

دیدگاهتان را بنویسید