آیا در اثربخشی واکسن‌های کرونا بین زنان و مردان تفاوتی وجود دارد؟
پروفسور اسزوکه می‌گوید: پژوهش‌های بین‌المللی که تفاوت‌های جنسیتی در اثربخشی و ایمنی را در میان جوامع عمومی، مورد بررسی قرار داده بودند، همچنین نشان دادند که زنان بیشتر از مردان، دچار عوارض جانبی منفی می‌شوند و به طور خاص، پدیده‌هایی همچون لخته شدن خون در زنانی که واکسن‌های آسترازنکا و جانسون و جانسون دریافت کرده بودند، بیشتر گزارش شده است.

دیدگاهتان را بنویسید