آیا برنج سفید / نان سفید برابر غلات کامل با سالاد است؟برنج سفید و نان سفید در طول فرآوری از فیبر محروم می شوند ، اما اگر فیبر خود را به سالاد اضافه کنید ، آیا همان تأثیر برنج غلات کامل را دارد؟

ارائه شده توسط / u / karto2287
[comments]

دیدگاهتان را بنویسید