آیا آفت کش ها واقعاً مضر هستند یا فقط مجموعه ای از ترس ها هستند؟من شنیده ام که سموم دفع آفات نه تنها در سطح غذا بلکه در داخل نیز وجود دارند ، اگر این واقعیت دارد ، چقدر است؟ آیا خیلی زیاد است یا خیلی کم است که بر سلامتی شما تأثیر بگذارد؟

ارائه شده توسط / u / saminator1002
[comments]

دیدگاهتان را بنویسید